SoulWork

420SoulWork är en metod som har utarbetats av Mikael och Nina Matthis, Herkules förlag och utbildning. Metoden vilar på kunskapen om att vi alla är en del av en större levande enhet. Och att vi genom denna ökade förståelse, som i SoulWork används på mycket praktiska och konkreta sätt, kan stödja oss själva och varandra på ett djupare och mer accepterande sätt. Samtidigt som vi på detta sätt bidrar till en allt helare, mer samverkande och vackrare värld.