Presentation

Presentation

Judit ellinorEllinor Ek heter jag som driver företaget och denna  hemsida, mandalasoul.se Jag bor och är verksam i Örebro men håller även kurser runt om i landet. Syftet med mitt arbete är främst att stödja dig i din utveckling, din  medvetenhetsutveckling, och”hjälpa” dig i att komma i djupare kontakt med ditt eget centrum, den inre kärna, som vi alla har.

SoulWork och Mandalamålning

Jag har valt att främst arbeta med två metoder, SoulWork och Mandalamålning.
Kortfattat kan man säga SoulWork-metoden vilar på kunskapen om att vi alla är en del av en större levande enhet och inte åtskilda från denna, även om vår upplevelse stundom kan vara den motsatta. Den andra metoden Mandalamålning är ett kreativt och meditativt verktyg där båda hjärnhalvorna aktiveras.

Min bakgrund

Waldorfpedagogisk ämneslärare
Flerårig terminsbaserad energi- och terapeutiskutbildning hos ”Herkules förlag och utbildning” mellan 2001 – 2005
Diplomerad  SoulWork-terapeut / SoulCoach 2007
Två-årig utbildning,  ”Herkules förlag och utbildning”
Två-årig utbildning i Bert Hellingers Familjekonstellationer
Fortgående egen-terapi, start  2001
Kontinuerlig fördjupningsutbildning i SoulWork
VedicArt-lärare, utbildad av Gunnar Strandh och Curt Källman 2003