Välkommen till MandalaSoul

Här på MandalaSoul hittar du olika möjligheter för att inspirera, stärka och stödja dig!

261

 

 

SoulCoaching
SoulCoaching fungerar som ett stöd i såväl din personliga som i din andliga utveckling. Här får du möjlighet att undersöka och medvetandegöra känslor och tankar av hindrande slag och uppmärksamma de som stärker och utvecklar dig. Genom att koppla in till vår högre medvetenhet, själen och den inre kärnan som vi alla har, jaget, blir vi allt tydligare för oss själva och samtidigt allt friare.

mandalamålning "Hello Hilma" av JuditEllinor Ek

”Hello Hilma” av J. E. Ek

Mandalamålning
Mandala som på sanskrit betyder enhet och helhet är en cirkel med ett centrum. Det är en uttrycksform som finns spritt över hela världen. Mandala används fortfarande av många ursprungsbefolkningar och inom olika religioner och traditioner.
Att skapa en Mandala är en spännande och meditativ upptäcktsfärd. Det är ett sätt att förstärka kontakten med den inre kärna som vi alla har och en metod som kan användas för ökad inre kontakt.